โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ

โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะ จะมีอยู่ 2 Type(ชนิด)  คือ

1)Swing Type และ 2)XY Type

 

โดยทั้งสองชนิดนั้นก็จะมีทั้งแบบ หลอดไฟฟลูออเรสเซนส์ Fluorescence และ แบบไฟแอลอีดี LED

 

1.Swing Type (แบบสวิง)

 

Swing Type (แบบสวิง)

โคมไฟแว่นขยายSwing Type (แบบสวิง) หลอดไฟฟลูออเรสเซนส์ Fluorescence

 

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ10x แบบสวิง

โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะ

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 10x

ไฟฟลูออเรสเซนส์  22 W

ความสว่าง 1,600 – 1,860 Lm

1,600 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ5x แบบสวิง

โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะ

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 5x

ไฟฟลูออเรสเซนส์  22 W

ความสว่าง 1,600 – 1,860 Lm

1,600 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ20x (Double Lens) แบบสวิง

desk-magnifying-lamp-20x

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 20x

ไฟฟลูออเรสเซนส์  22 W

ความสว่าง 1,600 – 1,860 Lm

2,700 บาท

 

โคมไฟแว่นขยายSwing Type (แบบสวิง) ไฟแอลอีดี LED

คลิกภาพ ที่อยู่ในกรอบทางด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียด โคมไฟแว่นขยายในแบบต่างๆ

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ10x LED แบบสวิง

โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะ

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 10x

ไฟ LED   12 W   (SMD LED 120  เม็ด)

ความสว่าง 4,200 – 5,000 Lm

2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ5x LED แบบสวิง

โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะ

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 5x

ไฟ LED   12 W   (SMD LED 120  เม็ด)

ความสว่าง 4,200 – 5,000 Lm

2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ20x (Double Lens) LED แบบสวิง

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 20x

ไฟ LED   12 W   (SMD LED 120  เม็ด)

ความสว่าง 4,200 – 5,000 Lm

3,400 บาท

 

2.XY Type (แบบ XY)

xy magnifying lamp

 

XY Type (แบบ XY)

โคมไฟแว่นขยายXY Type (แบบ XY) ไฟฟลูออเรสเซนส์ Fluorescence

คลิกภาพ ที่อยู่ในกรอบทางด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียด โคมไฟแว่นขยายในแบบต่างๆ

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ10x แบบ XY

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 10x

ไฟฟลูออเรสเซนส์  22 W

ความสว่าง 1600 – 1860 Lm

1,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ5x แบบ XY

xy magnifying lamp

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 5x

ไฟฟลูออเรสเซนส์  22 W

ความสว่าง 1600 – 1860 Lm

1,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ20x (Double Lens) แบบ XY

xy 20x

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 20x

ไฟฟลูออเรสเซนส์  22 W

ความสว่าง 1600 – 1860 Lm

2,700 บาท

 

โคมไฟแว่นขยายXY Type (แบบ XY) ไฟแอลอีดี LED

คลิกภาพ ที่อยู่ในกรอบทางด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียด โคมไฟแว่นขยายในแบบต่างๆ

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ10x LED แบบ XY

xy magnifying lamp

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 10x

ไฟ LED   12 W   (SMD LED 120  เม็ด)

ความสว่าง 4,200 – 5,000 Lm

2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ5x LED แบบ XY

xy magnifying lamp

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 5x

ไฟ LED   12 W   (SMD LED 120  เม็ด)

ความสว่าง 4,200 – 5,000 Lm

2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ20x (Double Lens) LED แบบ XY

xy 20x

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 20x

ไฟ LED   12 W   (SMD LED 120  เม็ด)

ความสว่าง 4,200 – 5,000 Lm

3,400 บาท