โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x แบบ XY

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x แบบ XY 

กำลังขยาย : 10X

Input: 220V

Max Power: 22W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : ฟลูออเรสเซนส์

ราคา 1,500 บาท