โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x แบบ Swing

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x  (Double Lens)แบบ Swing

กำลังขยาย : 20X

Input: 220V

Max Power: 22W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : ฟลูออเรสเซนส์

ราคา 2,700 บาท