โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น

โคมไฟแว่นขยายตั้งพื้น มีทั้งแบบไฟฟลูออเรสเซนส์ Fluorescence และ แบบไฟแอลอีดี LED

โคมไฟแว่นขยายแบบตัั้งพื้น

โคมไฟแว่นขยายแบบไฟฟลูออเรสเซนส์ Fluorescence

คลิกภาพ ที่อยู่ในกรอบทางด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียด โคมไฟแว่นขยายในแบบต่างๆ

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น10x

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 10x

ไฟฟลูออเรสเซนส์  22 W

ความสว่าง 1600 – 1860 Lm

3,300 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น5x

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 5x

ไฟฟลูออเรสเซนส์  22 W

ความสว่าง 1600 – 1860 Lm

3,300 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น20x (Double Lens)

โคมไฟแว่นขยายตั้งพื้น 20x

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 20x

ไฟฟลูออเรสเซนส์  22 W

ความสว่าง 1600 – 1860 Lm

4,500 บาท

 

โคมไฟแว่นขยายแบบไฟแอลอีดี LED

คลิกภาพ ที่อยู่ในกรอบทางด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียด โคมไฟแว่นขยายในแบบต่างๆ

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น10x LED

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 10x

ไฟ LED   12 W   (SMD LED 120  เม็ด)

ความสว่าง 4,200 – 5,000 Lm

3,900 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น5x LED

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 5x

ไฟ LED   12 W   (SMD LED 120  เม็ด)

ความสว่าง 4,200 – 5,000 Lm

3,900 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น20x (Double Lens) LED

โคมไฟแว่นขยายตั้งพื้น 20x

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 20x

ไฟ LED   12 W   (SMD LED 120  เม็ด)

ความสว่าง 4,200 – 5,000 Lm

4,900 บาท