โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น

โคมไฟแว่นขยายตั้งพื้น มีทั้งแบบไฟฟลูออเรสเซนส์ Fluorescence และ แบบไฟแอลอีดี LED

โคมไฟแว่นขยายแบบตัั้งพื้น

โคมไฟแว่นขยายแบบไฟฟลูออเรสเซนส์ Fluorescence

คลิกภาพ ที่อยู่ในกรอบทางด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียด โคมไฟแว่นขยายในแบบต่างๆ

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น10x

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 10x

3,300 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น5x

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 5x

3,300 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น20x (Double Lens)

โคมไฟแว่นขยายตั้งพื้น 20x

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 20x

4,500 บาท

 

โคมไฟแว่นขยายแบบไฟแอลอีดี LED

คลิกภาพ ที่อยู่ในกรอบทางด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียด โคมไฟแว่นขยายในแบบต่างๆ

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น10x LED

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 10x

3,900 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น5x LED

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 5x

3,900 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น20x (Double Lens) LED

โคมไฟแว่นขยายตั้งพื้น 20x

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 20x

4,900 บาท