โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 10x

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 10x

กำลังขยาย : 10X

Input: 220V

Max Power: 22W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : ฟลูออเรสเซนส์

ราคา 3,300 บาท