โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 20x (Double Lens)

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 20x (Double Lens)

กำลังขยาย : 20X

Input: 220V

Max Power: 22W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : ฟลูออเรสเซนส์

ราคา 4,500 บาท