โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมแบบหนีบ 10x

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมแบบหนีบ 10x

กำลังขยาย : 10X

Input: 220V +/-10%, 50~60Hz

Max Power: 22W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ :177×113mm

ระบบไฟ : Dual Fluoresence

ราคา 2,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมแบบหนีบ 5x

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมแบบหนีบ 5x

กำลังขยาย : 5X

Input: 220V +/-10%, 50~60Hz

Max Power: 22W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ :177×113mm

ระบบไฟ : Dual Fluoresence

ราคา 2,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมแบบตั้งโต๊ะ 10x

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมแบบตั้งโต๊ะ 10x

กำลังขยาย : 10X

Input: 220V +/-10%, 50~60Hz

Max Power: 22W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ :177×113mm

ระบบไฟ : Dual Fluoresence

ราคา 2,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมแบบตั้งโต๊ะ 5x

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมแบบตั้งโต๊ะ 5x

กำลังขยาย : 5X

Input: 220V +/-10%, 50~60Hz

Max Power: 22W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ :177×113mm

ระบบไฟ : Dual Fluoresence

ราคา 2,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมแบบตั้งพื้น 10x

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมแบบตั้งพื้น 10x

กำลังขยาย : 10X

Input: 220V +/-10%, 50~60Hz

Max Power: 22W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ :177×113mm

ระบบไฟ : Dual Fluoresence

ราคา 4,000 บาท

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมแบบตั้งพื้น 5x

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมแบบตั้งพื้น 5x

กำลังขยาย : 5X

Input: 220V +/-10%, 50~60Hz

Max Power: 22W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ :177×113mm

ระบบไฟ : Dual Fluoresence

ราคา 4,000 บาท