โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x แบบ XY

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x แบบ XY 

กำลังขยาย : 10X

Input: 220V

Max Power: 22W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : ฟลูออเรสเซนส์

ราคา 1,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 5x แบบ XY

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 5x แบบ XY 

กำลังขยาย : 5X

Input: 220V

Max Power: 22W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : ฟลูออเรสเซนส์

ราคา 1,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x แบบ XY

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x  (Double Lens)แบบ XY 

กำลังขยาย : 20X

Input: 220V

Max Power: 22W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : ฟลูออเรสเซนส์

ราคา 2,700 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x LED แบบ XY

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x LED แบบ XY 

กำลังขยาย : 10X

Input: 220V

Max Power: 12W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : LED 12 W (LED 120 ตัว )

ความสว่าง 4,200 – 5,000 Lm

ราคา 2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 5x LED แบบ XY

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 5x LED แบบ XY 

กำลังขยาย : 5X

Input: 220V

Max Power: 12W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : LED 12 W (LED 120 ตัว )

ความสว่าง 4,200 – 5,000 Lm

ราคา 2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x LED แบบ XY

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x  (Double Lens) LED แบบ XY 

กำลังขยาย : 20X

Input: 220V

Max Power: 12W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : LED 12 W (LED 120 ตัว )

ความสว่าง 4,200 – 5,000 Lm

ราคา 3,400 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 10x

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 10x

กำลังขยาย : 10X

Input: 220V

Max Power: 22W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : ฟลูออเรสเซนส์

ราคา 3,300 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 5x

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 5x

กำลังขยาย : 5X

Input: 220V

Max Power: 22W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : ฟลูออเรสเซนส์

ราคา 3,300 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 20x (Double Lens)

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 20x (Double Lens)

กำลังขยาย : 20X

Input: 220V

Max Power: 22W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : ฟลูออเรสเซนส์

ราคา 4,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 10x LED

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 10x LED

กำลังขยาย : 10X

Input: 220V , 47~63Hz

Max Power: 12W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : LED (LED 120 ตัว )

ราคา 3,900 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 5x LED

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 5x LED

กำลังขยาย : 5X

Input: 220V , 47~63Hz

Max Power: 12W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : LED (LED 120 ตัว )

ราคา 3,900 บาท

 

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 20x (Double Lens) LED

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 20x (Double Lens) LED

กำลังขยาย : 20X

Input: 220V

Max Power: 12W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : LED (LED 120 ตัว )

ราคา 4,900 บาท