โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ

มีทั้งแบบ หลอดไฟฟลูออเรสเซ้นส์ และ แบบไฟแอลอีดี LED

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบ

โคมไฟแว่นขยายแบบหลอดไฟฟลูออเรสเซนส์ Fluorescence

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ10x

10xmagnifying-lamp clamp

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 10x

1,600 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ5x

10xmagnifying-lamp clamp

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 5x

1,600 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ20x (Double Lens)

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบ 20x

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 20x

2,800 บาท

 

โคมไฟแว่นขยายแบบไฟแอลอีดี LED

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ10x LED

10xmagnifying-lamp clamp

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 10x

2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ5x LED

10xmagnifying-lamp clamp

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 5x

2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ20x (Double Lens) LED

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบ 20x

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 20x

3,400 บาท

Leave a Reply