โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ

มีทั้งแบบ หลอดไฟฟลูออเรสเซ้นส์ และ แบบไฟแอลอีดี LED

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบ

โคมไฟแว่นขยายแบบหลอดไฟฟลูออเรสเซนส์ Fluorescence

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ10x

10xmagnifying-lamp clamp

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 10x

ไฟฟลูออเรสเซนส์  22 W

ความสว่าง 1,600 – 1,860 Lm

1,600 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ5x

10xmagnifying-lamp clamp

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 5x

ไฟฟลูออเรสเซนส์  22 W

ความสว่าง 1,600 – 1,860 Lm

1,600 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ20x (Double Lens)

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบ 20x

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 20x

ไฟฟลูออเรสเซนส์  22 W

ความสว่าง 1,600 – 1,860 Lm

2,800 บาท

 

โคมไฟแว่นขยายแบบไฟแอลอีดี LED

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ10x LED

10xmagnifying-lamp clamp

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 10x

ไฟ LED   12 W   (SMD LED 120  เม็ด)

ความสว่าง 4,200 – 5,000 Lm

2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ5x LED

10xmagnifying-lamp clamp

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 5x

ไฟ LED   12 W   (SMD LED 120  เม็ด)

ความสว่าง 4,200 – 5,000 Lm

2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ20x (Double Lens) LED

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบ 20x

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 20x

ไฟ LED   12 W   (SMD LED 120  เม็ด)

ความสว่าง 4,200 – 5,000 Lm

3,400 บาท

Leave a Reply