โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ 10x

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ 10x

กำลังขยาย : 10X

Input: 220V

Max Power: 22W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : ฟลูออเรสเซนส์ 22w

ความสว่าง : 1,600 – 1,860 Lm

ราคา 1,600 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ 10x LED

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ 10x LED

กำลังขยาย : 10X

Input: 220V

Max Power: 12W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : LED 12 W (LED 120 ตัว )

ความสว่าง 4,200 – 5,000 Lm

ราคา 2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x แบบ Swing

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x แบบ Swing

กำลังขยาย : 10X

Input: 220V

Max Power: 22W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : ฟลูออเรสเซนส์

ราคา 1,600 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x LED แบบ Swing

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x LED แบบ Swing

กำลังขยาย : 10X

Input: 220V

Max Power: 12W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : LED 12 W (LED 120 ตัว )

ความสว่าง 4,200 – 5,000 Lm

ราคา 2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x แบบ XY

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x แบบ XY 

กำลังขยาย : 10X

Input: 220V

Max Power: 22W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : ฟลูออเรสเซนส์

ราคา 1,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x LED แบบ XY

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x LED แบบ XY 

กำลังขยาย : 10X

Input: 220V

Max Power: 12W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : LED 12 W (LED 120 ตัว )

ความสว่าง 4,200 – 5,000 Lm

ราคา 2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 10x

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 10x

กำลังขยาย : 10X

Input: 220V

Max Power: 22W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : ฟลูออเรสเซนส์

ราคา 3,300 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 10x LED

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 10x LED

กำลังขยาย : 10X

Input: 220V , 47~63Hz

Max Power: 12W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : LED (LED 120 ตัว )

ราคา 3,900 บาท

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมแบบหนีบ 10x

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมแบบหนีบ 10x

กำลังขยาย : 10X

Input: 220V +/-10%, 50~60Hz

Max Power: 22W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ :177×113mm

ระบบไฟ : Dual Fluoresence

ราคา 2,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมแบบตั้งโต๊ะ 10x

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมแบบตั้งโต๊ะ 10x

กำลังขยาย : 10X

Input: 220V +/-10%, 50~60Hz

Max Power: 22W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ :177×113mm

ระบบไฟ : Dual Fluoresence

ราคา 2,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมแบบตั้งพื้น 10x

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมแบบตั้งพื้น 10x

กำลังขยาย : 10X

Input: 220V +/-10%, 50~60Hz

Max Power: 22W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ :177×113mm

ระบบไฟ : Dual Fluoresence

ราคา 4,000 บาท