โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x แบบ Swing

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x แบบ Swing

กำลังขยาย : 10X

Input: 220V

Max Power: 22W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : ฟลูออเรสเซนส์

ราคา 1,600 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 5x แบบ Swing

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 5x แบบ Swing

กำลังขยาย : 5X

Input: 220V

Max Power: 22W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : ฟลูออเรสเซนส์

ราคา 1,600 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x แบบ Swing

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x  (Double Lens)แบบ Swing

กำลังขยาย : 20X

Input: 220V

Max Power: 22W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : ฟลูออเรสเซนส์

ราคา 2,700 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x LED แบบ Swing

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x LED แบบ Swing

กำลังขยาย : 10X

Input: 220V

Max Power: 12W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : LED

ราคา 2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 5x LED แบบ Swing

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 5x LED แบบ Swing

กำลังขยาย : 5X

Input: 220V

Max Power: 12W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : LED

ราคา 2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x LED แบบ Swing

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x  (Double Lens) LED แบบ Swing

 

กำลังขยาย : 20X

Input: 220V

Max Power: 12W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : LED

ราคา 3,400 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x แบบ XY

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x แบบ XY 

กำลังขยาย : 10X

Input: 220V

Max Power: 22W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : ฟลูออเรสเซนส์

ราคา 1,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 5x แบบ XY

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 5x แบบ XY 

กำลังขยาย : 5X

Input: 220V

Max Power: 22W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : ฟลูออเรสเซนส์

ราคา 1,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x แบบ XY

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x  (Double Lens)แบบ XY 

กำลังขยาย : 20X

Input: 220V

Max Power: 22W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : ฟลูออเรสเซนส์

ราคา 2,700 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x LED แบบ XY

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x LED แบบ XY 

กำลังขยาย : 10X

Input: 220V

Max Power: 12W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : LED

ราคา 2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 5x LED แบบ XY

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 5x LED แบบ XY 

กำลังขยาย : 5X

Input: 220V

Max Power: 12W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : LED

ราคา 2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x LED แบบ XY

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x  (Double Lens) LED แบบ XY 

กำลังขยาย : 20X

Input: 220V

Max Power: 12W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : LED

ราคา 3,400 บาท