โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 10x

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 10x

กำลังขยาย : 10X

Input: 220V

Max Power: 22W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : ฟลูออเรสเซนส์

ราคา 3,300 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 5x

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 5x

กำลังขยาย : 5X

Input: 220V

Max Power: 22W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : ฟลูออเรสเซนส์

ราคา 3,300 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 20x (Double Lens)

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 20x (Double Lens)

กำลังขยาย : 20X

Input: 220V

Max Power: 22W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : ฟลูออเรสเซนส์

ราคา 4,500 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 10x LED

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 10x LED

กำลังขยาย : 10X

Input: 220V , 47~63Hz

Max Power: 12W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : LED (LED 120 ตัว )

ราคา 3,900 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 5x LED

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 5x LED

กำลังขยาย : 5X

Input: 220V , 47~63Hz

Max Power: 12W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : LED (LED 120 ตัว )

ราคา 3,900 บาท

 

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 20x (Double Lens) LED

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น 20x (Double Lens) LED

กำลังขยาย : 20X

Input: 220V

Max Power: 12W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ : 127 mm

ระบบไฟ : LED (LED 120 ตัว )

ราคา 4,900 บาท

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมแบบตั้งพื้น 10x

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมแบบตั้งพื้น 10x

กำลังขยาย : 10X

Input: 220V +/-10%, 50~60Hz

Max Power: 22W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ :177×113mm

ระบบไฟ : Dual Fluoresence

ราคา 4,000 บาท

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมแบบตั้งพื้น 5x

โคมไฟแว่นขยายเลนส์เหลี่ยมแบบตั้งพื้น 5x

กำลังขยาย : 5X

Input: 220V +/-10%, 50~60Hz

Max Power: 22W

ชนิดเลนส์ : Glass

ขนาดเลนส์ :177×113mm

ระบบไฟ : Dual Fluoresence

ราคา 4,000 บาท